Membership

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THẺ KHÁCH HÀNG
ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THẺ VIP 5%:
 • Khách hàng có tổng hóa đơn mua hàng trên 30.000.000 VND trong vòng 6 tháng.
ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THẺ V.VIP 10%:
 • Khách hàng có tổng hóa đơn mua hàng trên 60.000.000 VND trong vòng 6 tháng.
ĐIỀU KIỆN NÂNG HẠNG THẺ TỪ THẺ VIP LÊN THẺ V.VIP:
 • Khách hàng VIP có tổng hóa đơn mua hàng trên 30.000.000 VND trong vòng 3 tháng.
ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ THẺ:
 • Đối với thẻ VIP 5%: Khách hàng có tổng chi tiêu tối thiểu 30.000.000 VND trong vòng 12 tháng tính từ ngày cấp thẻ.
 • Đối với thẻ V.VIP 10%: Khách hàng có tổng chi tiêu tối thiểu 60.000.000 VND trong vòng 12 tháng tính từ ngày cấp thẻ.
QUYỀN LỢI VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN:
 • Khách hàng sở hữu thẻ VIP 5% được chiết khấu trực tiếp 5% trên tổng hóa đơn đối với các sản phẩm thông thường (*) của LANE JT.
 • Khách hàng sở hữu thẻ V.VIP 10% được chiết khấu trực tiếp 10% trên tổng hóa đơn đối với các sản phẩm thông thường (*) của LANE JT.
 • Không áp dụng chung thẻ VIP và V.VIP với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Thẻ được áp dụng khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua hàng online.
 • Không được quy đổi giá trị chiết khấu ra tiền mặt.
 • Chi áp dụng đối với các sản phẩm của thương hiệu LANE JT.
 • Chỉ có hiệu lực đối với chủ sở hữu thẻ.
(*) Sản phẩm thông thường: Sản phẩm dòng truyền thống của thương hiệu LANE JT.