Membership

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THẺ KHÁCH HÀNG
ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THẺ VIP 5%:
ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THẺ V.VIP 10%:
ĐIỀU KIỆN NÂNG HẠNG THẺ TỪ THẺ VIP LÊN THẺ V.VIP:
ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ THẺ:
QUYỀN LỢI VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN:
(*) Sản phẩm thông thường: Sản phẩm dòng truyền thống của thương hiệu LANE JT.

Be the first to know about New Arrivals, Special Events  & Our Handpicked Exclusives