Buying guide


1. Cách thức đặt hàng
Inbox Facebook Page với nội dung:
 - Tên sản phẩm/ Size/ Số lượng
 - Họ tên/ Địa chỉ/ Số điện thoại người nhận
2. Cách thức thanh toán:
 Tại Hà Nội:
- Thanh toán trực tiếp lúc nhận hàng
- Phí ship thanh toán cho shipper khi nhận hàng
b. Các tỉnh khác: 
- Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
- Phí ship: thanh toán lúc nhận hàng
c. Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Nguyễn Thu Thủy
Số tài khoản: 0491000065015
Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Xã Đàn
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + Thành phố (ví dụ: TP.HCM, Đà Nẵng,...) + Sản phẩm + số lượng

 
1. How to order:
Inbox facebook Page:
- Items/ Size/ Quantity
- Full name/ Address/ Phone number
2. Payment
a. Hanoi:
- Cash on delivery
b. Other cities:
- Bank transfer
- Shipping fee: cash on delivery 
c. Bank account:
Account holder: Nguyen Thu Thuy
Account number: 0491000065015
Bank account: Vietcombank - Xa Dan Branch
Transfer description: Full name + Your city ( eg: HCMC, Da Nang,...) + Items name + Quantity